Enkelte jobber vi utfører innebærer meldeplikt til offentlige myndigheter.
Som kunde av oss trenger du ikke å tenke på den delen av jobben. Vi gjør den for deg!

Da dette er en del av vår hverdag vi tar svært seriøst er denne tjenesten forbeholdt, eksklusivt egne kunder.

Ildsted

Ved installering, reinstallering og repreasjon av ildsted er det meldeplikt.
Siden vi har både mesterbrev og sentral godkjenning er vi godt kvalifisert til å fylle ut Melding- og Kontrollerklæringen som feiervesenet krever.

Våtrom

I de fleste tilfeller er arbeider i våtrom søknadspliktige.
Det har vært en del diskusjon (i Kommunal og Regionaldepartementet) om hvordan loven skal forvaltes. Er du spesiellt intressert, trykk her.
Imidertid, er det lite tvil om at vi som murmesterbedrift er godt kvalifisert og har lang erfaring med våtromsarbeid. Det gjelder også søknads- og dokumentasjonsdelen av jobben.

Ansvarsrett

Det kreves ansvarsrett for å utføre bestemte oppgaver i tiltak som fordrer tillatelse etter Plan og Byggningsloven.
Som ansvarlig utførende lager vi samsvarerklæring. Dvs. en bekreftelse på at utførelsen er gjort i samsvar med lov og forskrift, samt at utførelsen er i samsvar med prosjekteringen. Vi sørger videre for at saksgangen følges og overleverer samsvarserklæringen til ansvarlig søker.

Utviklet av Promotek
Back to Top