Hvorfor bruke fagfolk til å legge flis?

Du oppnår fordeler ved å benytte vår kompetanse. Det vil alltid være utfordringer forbundet med flislegging. Vi løser disse for deg.

Når vi påbegynner en flisejobb avholder vi et lite «oppstartsmøte». Dette møtet fungerer som en analyse av jobben der utfordringer kartlegges og det avklares hvordan de skal løses. Med utfordringer mener vi eventuelle skjevheter, f.eks høyder og diagonaler i rommet. Leggeretning og inndeling av fliser avtales.

Hyllen passer ikke ut med flishøyde. Her blir en bord løsningen på nivåforskjellen.

Hvordan flisene er inndelt er med på å skape helhetsinntrykket i rommet. Her er symetri prioritert på bekostning av utnyttelse av martialene. Du som kunde tar selvsagt det valget.

1. Her foreslo vi å brekke opp flaten med en selvkomponert pynteflis.
2. Nevnte inndeling, to hele i midten og like tilpassinger ut mot kantene.

Nye utfordringer inne i dusjnisjen. Flisinndeleingen i hyllene og veggen harmonerer ikke.
Løsningen ble en «diamantbord», for å utgjevne nivåene :-)

Vi ser helheten i flisleggingen. Under deles flisene inn slik at vi får en helhetlig inndeling mellom rommene.

Er du fremdeles i tvil om hvorfor du skal bruke fagfolk til flisejobben kan du forsøke å forme silikonfugen som på bildet over…

Utviklet av Promotek
Back to Top